Upcoming Events

PUBLIC CONSULTATION MEETING FOR THE DRAFT ECONOMIC REFORM PROGRAMME 2019 - 2021
24.11.2018

PUBLIC CONSULTATION MEETING FOR THE DRAFT ECONOMIC REFORM PROGRAMME 2019 - 2021

A Public consultation for the draft Economic Reform Programme 2019 – 2021 will be held on 30 November 2018 in the premises of Ministry of Finance, beginning at 10:00. More about the event and the Programme on https://www.finance.gov.mk/en/node/7644

PUBLIC CONSULTATION MEETING FOR THE DRAFT ECONOMIC REFORM PROGRAMME 2018 - 2020
01.12.2017

A Public consultation for the draft Economic Reform Programme 2018 – 2020 will be held on 5 Dec. 2017 in the premises of Ministry of Finance, beginning at 12:00. More about the event on http://www.finance.gov.mk/en/node/6844

A press conference in the MF on the results of the Analysis on income inequality
25.08.2017

25 август 2017, Скопје - Тимот на Министерството за финансии за првпат во Република Македонија објавува анализа за распределба на доходот. Резултатите од истата денеска на прес-конференција ќе ги соопштат министерот за финансии д-р Драган Тевдовски и советникот Бранимир Јовановиќ.