Односи со јавност

д-р Ивана Билбиловска
телефон: 02/3255-300
е-пошта: ivana.bilbilovska@finance.gov.mk

Наталија Скалова
телефон: 02/3255-300
е-пошта: natalija.skalova@finance.gov.mk

Постави прашање

Вести

Информации од јавен карактер

Лице овластено за прием на пријави од укажувачи