Твининг проект за зајакнување на буџетското планирање и извршување вработува двајца асистенти

Деталите за двете позиции ќе ги најдете во линковите подолу. Краен рок за аплицирање: 13 јануари 2020 година

https://eeas.europa.eu/delegations/republic-north-macedonia/72604/node/72604_mk