Повици и објави

Програма на економски реформи 2021-2023
07.12.2020

Консултации за нацрт Програмата за економски реформи 2021 – 2023 година

ПОВИК ДО ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ СТРАНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА НАЦРТ ПРОГРАМАТА ЗА ЕКОНОМСКИ РЕФОРМИ 2021 – 2023 ГОДИНА

Ви го претставуваме поглавјето 5 Структурни реформи од нацрт Програмата на економски реформи за 2021 – 2023 година (ПЕР 2021), која Владата на Република Северна Македонија ќе ја достави до Европската комисија до 31 Јануари 2021 година, по усвојување на нејзиниот текст.

Конкурс за ученици од основното и средното образование по повод Светскиот ден на штедењето ‒ 31 октомври
01.10.2020

Врз основа на Одлуката за објавување конкурс за ученици од основното и средното образование по повод Светскиот ден на штедењето ‒ 31 октомври и одобрување средства O бр. 02-23372/1 од 24 септември 2020 година, Народната банка на Република Северна Македонија и Министерството за финансии на Република Северна Македонија, објавуваат

 

ПРОГРАМАТА НА ЕКОНОМСКИ РЕФОРМИ 2020 - 2022 ДОСТАВЕНА ДО ЕК
05.02.2020

Министерот за финансии официјално ја достави Програмата на економски реформи 2020-2022 до Европската комисија на 31.01.2020 година.
Повеќе информации за Програмата и процесот „Поедноставен европски семестар“ има во делот за Реформи.

Твининг проект за зајакнување на буџетското планирање и извршување вработува двајца асистенти
26.12.2019

Деталите за двете позиции ќе ги најдете во линковите подолу. Краен рок за аплицирање: 13 јануари 2020 година

https://eeas.europa.eu/delegations/republic-north-macedonia/72604/node/72604_mk

Програма на економски реформи 2020-2022
06.12.2019

Консултации за нацрт Програмата за економски реформи 2020 – 2022 година

ПОВИК ДО ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ СТРАНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА НАЦРТ ПРОГРАМАТА ЗА ЕКОНОМСКИ РЕФОРМИ 2020 – 2022 ГОДИНА

Ви го претставуваме поглавјето 5 Структурни реформи во 2020 - 2022 година од нацрт Програмата на економски реформи за 2020 – 2022 година (ПЕР 2020), која Владата на Република Северна Македонија ќе ја достави до Европската комисија до 31 Јануари 2020 година, по усвојување на нејзиниот текст.

Pages