Повици и објави

Jавен повик за учество во процесот на јавна консултација за документи поврзани со заштита на животна средина и социјални аспекти од спроведување на проектот “Енергетска ефикасност во јавниот сектор“
07.11.2019

Министерството за финансии на Република Северна Македонија ја известува заинтересираната јавност дека планира да реализира проект за “Енергетска ефикасност во јавниот сектор”. Финансирањето на овој проект се планира да се обезбеди со средства од Светска Банка, според чии барања во делот на заштита на животната средина и социјалните аспекти, уште во раната фаза на подготовка на проектниот документ и процесот на одобрување, ќе се одржат јавни консултации со засегнатите страни на следните документи:

Наградени ученици на Конкурсот за ученици од основното и средното образование по повод Светскиот ден на штедењето ‒ 31 октомври и Денот на осигурувањето ‒ 1 ноември
01.11.2019

Во врска со наведениот конкурс, подолу го објавуваме списокот на наградени ученици, по одделни категории. Добивме голем број трудови и во оваа прилика им благодариме на сите што учествуваа, а на наградените им честитаме. Јавното доделување на наградите ќе се одржи на 9. ноември, 2019 година, во просториите на Министерството за финансии, во 12 часот.  

Конкурс за ученици од основното и средното образование по повод Светскиот ден на штедењето ‒ 31 октомври и Денот на осигурувањето ‒ 1 ноември
07.10.2019

Врз основа на Одлуката за објавување конкурс за ученици од основното и средното образование по повод Светскиот ден на штедењето ‒ 31 октомври и Денот на осигурувањето – 1 ноември и одобрување средства O. бр. 02-30505/1 од 3.10.2019 година, Народната банка на Република Северна Македонија, Министерството за финансии на Република Северна Македонија и Агенцијата за супервизија на осигурување објавуваат

ПРОГРАМАТА НА ЕКОНОМСКИ РЕФОРМИ 2019 - 2021 ДОСТАВЕНА ДО ЕК
31.01.2019

Денес, 31 јануари 2019 година, министерот за финансии официјално ја достави Програмата на економски реформи 2019-2021 до Европската комисија.

Повеќе информации за Програмата и процесот „Поедноставен европски семестар“ има во делот за Реформи.

Pages