Повици и објави

БЛАГОДАРНОСТ ДО ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ СТРАНИ ЗА КОМЕНТАРИТЕ ЗА НАЦРТ ПРОГРАМАТА ЗА ЕКОНОМСКИ РЕФОРМИ 2017 ГОДИНА
12.01.2017

БЛАГОДАРНОСТ ДО ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ СТРАНИ ЗА КОМЕНТАРИТЕ ЗА НАЦРТ ПРОГРАМАТА ЗА ЕКОНОМСКИ РЕФОРМИ ЗА 2017 ГОДИНА

Ви благодариме за учество во консултациите за нацрт Програмата на економски реформи за 2017 година (ПЕР 2017) кои се спроведоа во период од 27 декември 2016 година до 10 јануари 2017 година. Исто така ви благодариме за учеството на консултативниот состанок кој се одржа на 4 јануари 2017 година.

Повик за консултации за Програма за економски реформи 2017
27.12.2016

ПОВИК ДО ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ СТРАНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА НАЦРТ ПРОГРАМАТА ЗА ЕКОНОМСКИ РЕФОРМИ 2017 ГОДИНА

Ви ја претставуваме нацрт Програмата на економски реформи за 2017 година (ПЕР 2017), која Владата на Република Македонија ќе ја достави до Европската комисија до 31 јануари 2017 година, по усвојување на нејзиниот текст.

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ
27.07.2016

ЈАВЕН ПОВИК

Почитувани,

ЈАВЕН ПОВИК за пријавување на граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит
15.03.2016

во периодот од 1ви февруари до 31ви декември 2016 година

 

1. Се повикуваат граѓаните кои се заинтересирани за добивање субвенциониран станбен кредит да ги поднесат своите апликации во периодот од 1ви февруари 2016 година до 31ви декември 2016 година.

2. Сите граѓани кои се заинтересирани за добивање субвенциониран станбен кредит можат да аплицираат за еден од следните два модела:

Отворени денови на Управата за имотно правни работи
01.03.2016

Ве известуваме дека Министерството за финансии, во согласност со определбата на Владата на Република Македонија за поддршка на стопанството и одржување континуиран дијалог со бизнис заедницата во Република Македонија, спроведува нов циклус средби со компании и со физички лица на кои им е потребна помош во постапката за приватизација на градежно земјиште во државна сопственост.

БЛАГОДАРНОСТ ДО ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ СТРАНИ ЗА КОМЕНТАРИТЕ ЗА НАЦРТ ПРОГРАМАТА ЗА ЕКОНОМСКИ РЕФОРМИ 2016 ГОДИНА
31.12.2015

Ви благодариме за учество во консултациите за нацрт Програмата на економски реформи за 2016 година (ПЕР 2016) кои се спроведоа во период од 23 до 31 декември 2015 година.

ПОВИК ЗА КОМЕНТАРИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ЕКОНОМСКИ РЕФОРМИ 2016 ГОДИНА
23.12.2015

Ви ја претставуваме нацрт Програмата на економски реформи за 2016 година (ПЕР 2016), која Владата на Република Македонија ќе ја достави до Европската комисија до 31 јануари 2016 година, по усвојување на нејзиниот конечен текст.

Pages