Повици и објави

Конкурс за најдобра творба на деца и млади, по повод Светскиот ден на штедењето - 31 октомври
20.10.2015

Министерството за финансии, Народната банка на Република Македонија и Агенцијата за супервизија на осигурувањето по повод светскиот ден на штедење, 31 октомври, објавуваат конкурс за избор на најдобра ликовна и литературна творба на тема “И јас умеам да штедам“ или на тема “Што значи за мене осигурувањето на домот и семејството“.

ПОВИК за пријавување за учество во обуката на внатрешни ревизори во јавниот сектор
17.08.2015

Министерството за финансии во соработка со Центарот за развој на финансиите (Center of Excellence in Finance-CEF) и Овластениот институт за јавни финансии и сметководство (Chartered Institute of Public Finance and Accountancy-CIPFA), од втората половина на септември 2015 година ќе започне со реализација на третиот циклус на Обуката на внатрешни ревизори во јавниот сектор во Република Македонија (Training of Internal Auditors in the Public  Sector - TIAPS).

Пријавените кандидати за учество во обуката треба да ги исполнуваат следните услови:

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање понуди за склучување нефинансиски договор за наплата на административна такса со платежна картичка преку инсталирање виртуелен ПОС терминал
26.06.2015

Министерството за финансии објавува

ЈАВЕН ПОВИК

за прибирање понуди за склучување нефинансиски договор за наплата на
административна такса со платежна картичка преку инсталирање виртуелен
ПОС терминал

Известување за краен рок за поднесување барања за отпис на долгови
15.09.2014

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека рокот за поднесување на барањата за еднократен отпис на долговите истекува на 13 октомври 2014 година во 16.30 часот.  

Ги повикуваме граѓаните кои имаат право на отпис на долговите, а сеуште не поднеле барање, да се обратат до Центрите за социјална работа во местото на живеење и да го пополнат образецот-барање за остварување на правото на еднократен отпис на долговите.

Потсетуваме дека право на отпис имаат:

ПОВИК за пријавување за сертификација на внатрешни ревизори
03.09.2014

ПОВИК за пријавување за сертификација на внатрешни ревизори во рамки на Програмата за обука и сертификација на внатрешни ревизори во јавниот сектор во Република Македонија

Јавен повик за еднократен отпис на долговите
16.08.2014

Се повикуваат граѓаните на Република Македонија, почнувајќи од 18 август да поднесат барање за отпишување на долговите настанати до 31.12.2013 година

Pages