Известувања - Аукција на 5 - годишни државни обврзници

17.11.2020 PDF icon Известување - Аукција на 5 - годишни државни обврзници (Re-opening)
03.11.2020 PDF icon Известување - Аукција на 5 - годишни државни обврзници
03.03.2020 PDF icon Известување - Аукција на 5 - годишни државни обврзници
15.10.2019 PDF icon Известување - Аукција на 5 - годишни државни обврзници
14.05.2019 PDF icon Известување - Аукција на 5 - годишни државни обврзници
26.03.2019 PDF icon Известување - Аукција на 5 - годишни државни обврзници (Re-opening)
05.03.2019 PDF icon Известување - Аукција на 5 - годишни државни обврзници
12.02.2019 PDF icon Известување - Аукција на 5 - годишни државни обврзници (девизна клаузула)
07.08.2018 PDF icon Известување - Аукција на 5 - годишни државни обврзници (Re-opening)
17.07.2018 PDF icon Известување - Аукција на 5 - годишни државни обврзници
27.02.2018 PDF icon Известување - Аукција на 5 - годишни државни обврзници (Re-opening)
13.02.2018 PDF icon Известување - Аукција на 5 - годишни државни обврзници
15.08.2017 PDF icon Известување - Аукција на 5 - годишни државни обврзници (девизна клаузула)
08.08.2017 PDF icon Известување - Аукција на 5 - годишни државни обврзници (девизна клаузула)
02.12.2014 PDF icon Известување - Аукција на 5 - годишни државни обврзници (девизна клаузула)
18.11.2014 PDF icon Известување - Аукција на 5 - годишни државни обврзници
14.10.2014 PDF icon Известување - Аукција на 5 - годишни државни обврзници (девизна клаузула)
14.10.2014 PDF icon Известување - Аукција на 5 - годишни државни обврзници
30.09.2014 PDF icon Известување - Аукција на 5 - годишни државни обврзници
17.06.2014 PDF icon Известување - Аукција на 5 - годишни државни обврзници (девизна клаузула)

Pages