Семинари и обуки

Семинар „RETAIL BANKING, NEW DISTRIBUTION CHANNELS AND E-BANKING"

Скопје, 13 април - 15 април 2020 година

Апликација за учество

Содржина

 

Обука за сертифицирање на сметководители во јавниот сектор  (Public Accountants Certification Training-PACT)

Скопје, 2020 - 2021 година

Формулар за регистрација

Изјава за согласност

PACT_брошура

 

Семинар "People Management for Team Managers"

Луксембург, 10 мај - 15 мај 2020 година

Покана за семинар

Содржина

Финансиски услови

Апликација за учество

 

Семинар "Capital Markets Back-Office Certification (CAMBOC)"

Луксембург, 11 мај - 19 мај 2020 година

Покана за семинар

Содржина

Финансиски услови

Апликација за учество

 

 

Семинар "Anti Money Laundering & Counter Terrorist Financing (AML & CTF)- Foundation Level"

Луксембург, 16 март - 20 март 2020 година

Покана за семинар

Содржина

Финансиски услови

Апликација за учество

 

Семинар "Risk Management in Banking"

Луксембург, 2 март - 13 март 2020 година

Покана за семинар

Содржина

Финансиски услови

Апликација за учество

 

Семинар "AML & CTF Advanced Level & preparation course to the CAMS® exam "

Луксембург, 24 февруари - 2 март 2020 година

Покана за семинар

Содржина

Финансиски услови

Апликација за учество

Потврда за апликација за учество

 

 

Семинар „INFORMATION TECHNOLOGY AUDIT"

Скопје, 18 ноември - 20 ноември 2019 година

Апликација за учество

Содржина

 

Семинар "COMPLIANCE FOUNDATION LEVEL"

Луксембург, 03-07 февруари 2020 година

Покана за семинар

Содржина

Финансиски услови

Апликација за учество

 

Семинар „INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS FOR BANKS "

Скопје, 04 ноември - 07 ноември 2019 година

Апликација за учество

Содржина

 

Семинар "INFORMATION SECURITY & RISK MANAGEMENT PROGRAMME "

Луксембург, 14-18 октомври 2019 година

Покана за семинар

Содржина

Финансиски услови

Апликација за учество

 

Тренинг „RISK MANAGEMENT EXELLENCE IN MICROFINANCE"

Луксембург, 18 - 22 ноември 2019 година

Апликација за учество англиски

Апликација за учество француски

Семинар "AML & CTF Advanced Level & preparation course to the CAMS® exam "

Луксембург, 7 - 14 октомври 2019 година

Покана за семинар

Содржина

Финансиски услови

Апликација за учество 1

Апликација за учество 2

 

Семинар "CAPITAL MARKETS AND FINANCIAL INSTRUMENTS:  CAMFIN CERTIFICATE "

Луксембург, 24 јуни - 01 јули или 07 - 14 октомври 2019 година

Покана за семинар

Содржина

Финансиски услови

Апликација за учество

 

Семинар „Risk Management: Asset & Liability Management "

Скопје, 01 април - 03 април 2019 година

Апликација за учество

Содржина

 

Семинар "Capital Markets Back-Office Certification (CAMBOC)"

Луксембург, 06-14 мај 2019 година

Покана за семинар

Содржина

Финансиски услови

Апликација за учество

 

Семинар "People Management for Team Managers"

Луксембург, 05-10 мај 2019 година

Покана за семинар

Содржина

Финансиски услови

Апликација за учество

 

Семинар "A STRATEGIC BANK MANAGEMENT REVIEW "

Луксембург, 03-07 јуни 2019 година

Покана за семинар

Содржина

Финансиски услови

Апликација за учество

 

Семинар „Retail Banking - New Distributions channels and E-banking"

Скопје, 27 февруари - 1 март 2019 година

Апликација за учество

Содржина

 

Семинар „Internal Audit & Control"

Скопје, 29 јануари - 1 февруари 2019 година

Апликација за учество

Содржина

Семинар "Multinational Seminar & Certification Programme: Anti Money Laundering & Counter Terrorist Financing (AML & CTF) Foundation Level"

Луксембург, 04-08 март 2019 година

Покана за семинар

Содржина

Финансиски услови

Апликација за учество

Семинар "Certification Programme: Risk Management in Banking"

Луксембург, 11-22 март 2019 година

Покана за семинар

Содржина

Финансиски услови

Апликација за учество

Семинар "Anti-Money Laundering & Counter Terrorist Financing Advanced Level

Луксембург, 25 февруари - 4 март 2019 година

Покана за семинар

Содржина

Финансиски услови

Апликација за учество

Preparation Course for CAMS certification exam"

Луксембург, 25 февруари-4 март 2019 година

Покана

Содржина

Финансиски услови

Апликација за учество

Апликација за сертификатот CAMS

Семинар "Multinational Certification Programme Compliance - Advanced Level "

Луксембург, 17-21 септември 2018 година

Покана

Содржина

Финансиски услови

Апликација за учество

Семинар „Credit/Counterparty Risk and Risk Modelling"

Скопје, 04-06 јуни 2018 година

Апликација за учество

Содржина

Семинар "Prevention of Money Laundering & Counter Terrorist Financing (AML-CFT) Advanced Level & Preparation Course to the CAMS certification exam"

Луксембург, 8-15 октомври 2018 година

Покана

Содржина

Финансиски услови

Апликација за учество

Апликација за сертификатот CAMS

Семинар „Credit/Counterparty Risk and Risk Modelling"

Скопје, 04-06 јуни 2018 година

Апликација за учество

Содржина

Семинар "CAMFIN - Capital Markets and Financial Instruments Certificate"

Луксембург, 11-15 јуни 2018 година/1-5 октомври 2018 година

Покана

Содржина

Финансиски услови

Апликација за учество

Семинар "Certification Programme: International Compliance Foundation Level"

Скопје, 16-20 април 2018 година

Покана за семинар

Апликација за учество

Содржина

Семинар "People Management for Team Managers - Your People are the Heart of Your Business"

Луксембург, 27 мај - 1 јуни 2018 година

Покана 

Содржина 

Финансиски услови

Апликација за учество

Семинар "EXECUTIVE PROGRAME: A STRATEGIC BANK MANAGEMENT REVIEW dedicated to C-level executives, direct reports and board members"

Луксембург, 14-18 мај 2018 година

Покана 

Содржина 

Финансиски услови

Апликација за учество

Препораки од учесници

Биографија на предавачите

Агенда

Семинар "Selling Financial Services and Managing Client Relationships"

Скопје, 19-21 март 2018 година

Покана за семинар

Апликација за учество

Содржина

Семинар "Cyber and Information Security Management" 

Скопје, 05-07 Февруари 2018 година

Апликација за учество

Содржина

Семинар "Prevention of Money Laundering and Counter Terrorist Financing (AML & CTF) Foundation Level - Certification Programme"

Луксембург, 12-16 март 2018 година

Покана 

Содржина 

Финансиски услови

Апликација за учество

Семинар "Certification Programme: Risk Management in Banking"

Луксембург, 5-16 март 2018 година

Покана 

Содржина 

Финансиски услови

Апликација за учество

Семинар "Multinational Certification Programme, Compliance - Foundation Level"

Луксембург, 19-23 февруари 2018 година

Покана 

Содржина

Финансиски услови

Апликација за учество

Семинар "Private Public Partnership" - одложен 

Скопје, 04-06 декември 2017 година

Апликација за учество

Содржина

Покана

Семинар "ACI Dealing Certificate Preparation Course"

Луксембург, 29 јануари-02 февруари 2018 година

Покана 

Содржина 

Финансиски услови

Апликација за учество

Семинар "Risk Management Regulation in Banks (focus on Basel II and III)"

Скопје, 04-06 октомври 2017 година

Апликација за учество

Содржина

Покана

Семинар "SME: From Business Plan to Bank Financing"

Скопје, 25-27 септември 2017 година

Апликација за учество

Содржина

Семинар "ACI Diploma Preparation Course"

Луксембург, 04-11 октомври 2017 година

Покана

Финансиски услови

Апликација за учество

Семинар "CAMFIN - Capital Markets and Financial Instruments Certificate" (втор дел)

Луксембург, 02-06 октомври 2017 година

Покана

Финансиски услови

Апликација за учество

Семинар "ACAMS® Certified Anti-Money Laundering Specialist" 

Луксембург, 9-16 октомври 2017 година

Покана 

Содржина

Финансиски услови

Апликација за учество

Апликација „CAMS Certification"

Семинар "Selling Financial Services and Managing Client Relationships"

Скопје, 10-12 јули 2017 година

Покана за семинар

Апликација за учество

Содржина

Семинар "Certified International Portfolio and Relationship Manager"

Луксембург, прв дел: 18-22 септември 2017 година, втор дел: 16-20 април 2018 година

Покана 

Содржина

Финансиски услови

Апликација за учество

Семинар "Capital Market Back-Office Certification Programme (CAMBOC), Mastering Securities Back-Office Operations"

Луксембург, 26 јуни - 04 јули 2017 година

Покана

Содржина 

Финансиски услови

Апликација за учество

Семинар "CAMFIN - Capital Markets and Financial Instruments Certificate" (прв дел)

Луксембург, 12-16 јуни 2017 година

Покана

Финансиски услови

Апликација за учество

Семинар "SME Financing: Strategy & Organization for Banks"

Луксембург, 12-16 јуни 2017 година

Покана 

Содржина

Финансиски услови

Апликација за учество

Агенда

Семинар "EXECUTIVE PROGRAME: A STRATEGIC BANK MANAGEMENT REVIEW dedicated to C-level executives, their direct reports and board members"

Луксембург, 29 мај-02 јуни 2017 година

Покана 

Содржина 

Финансиски услови

Апликација за учество

Препораки од учесници

Биографија на предавачите

Агенда

Семинар "People Management for Team Managers"

Луксембург, 14-19 мај 2017 година

Покана 

Содржина 

Финансиски услови

Апликација за учество

Семинар "Credit Assessment and Cash Flow Analysis"

Скопје, 27-30 март 2017 година

Покана за семинар

Апликација за учество

Содржина

Семинар "Risk Management in Banking, Foundation Level"

Луксембург, 20-29 март 2017 година

Покана 

Содржина 

Финансиски услови

Апликација за учество

Семинар "Certified Private Banker, Foundation Course"

Луксембург, 13-21 март 2017 година

Покана 

Содржина 

Финансиски услови

Апликација за учество

Семинар "Prevention of Money Laundering & Counter Terrorist Financing (AML&CTF) Foundation Level"

Луксембург, 06-10 март 2017 година

Покана 

Содржина 

Финансиски услови

Апликација за учество

Семинар „Financial Institution Corporate Governance"

Скопје, 19-21 декември 2016 година

Покана за семинар

Апликација за учество

Содржина

Семинар "ACI Dealing Certificate Preparation Course"

Луксембург, 13-17 февруари 2017 година

Покана 

Содржина 

Финансиски услови

Апликација за учество

Семинар "Risk Management in banking & Measuring and Managing Credit Risk in Banking"

Скопје, 21-24 ноември 2016 година

Покана за семинар

Апликација за учество

Содржина

Семинар "SME: from Business Plan to Bank Financing"

Скопје, 25-28 октомври 2016 година

Покана за семинар

Апликација за учество

Содржина

Семинар "CAMFIN - Capital Markets and Financial Instruments Certificate"

Луксембург, 03-10 октомври 2016 година

Покана 

Содржина 

Финансиски услови

Апликација за учество

Семинар "Compliance: Certification Programme"

Луксембург, 19-28 септември 2016 година

Покана 

Содржина 

Финансиски услови

Апликација за учество

Семинар "ACAMS - Certified Anty-Money Laundering Specialist"

Луксембург, 10-17 октомври 2016 година

Покана 

Содржина 

Финансиски услови

Апликација за учество 1

Апликација за учество 2

Семинар "Certification Programme - Risk Management in Banking, Foundation Level"

Луксембург, 27 јуни - 06 јули 2016 година

Покана 

Содржина 

Финансиски услови

Апликација за учество

Семинар "Shaping the  Future of Your Bank - Executive Programme: A Strategic Management Review"

Луксембург, 06-10 јуни 2016 година

Покана 

Содржина 

Програма 

Финансиски услови

Апликација за учество

Семинар "Certified Private Banker Foundation Course"

Луксембург, 23-31 мај 2016 година

Покана за семинар

Апликација за учество

Содржина

Финансиски услови

 

Семинар "Prevention of Money Laundering & Counter - Terrorist Financing (AML & CTF) Foundation Level - Certification Programme"

Скопје, 04-08 април 2016 година

Покана за семинар

Апликација за учество

Содржина

Семинар "People Management for Line Managers"

Луксембург, 29 Мај-03 Јуни 2016 година

Покана за семинар

Апликација за учество

Содржина

Финансиски услови

Семинар "Capital Markets Back-Office Certification Programme- Level II: Mastering Securities Back-Office Operations"

Луксембург, 18-22 април 2016 година

Покана за семинар

Апликација за учество

Содржина

Финансиски услови

Семинар "Project Finance"

Скопје, 22-24 февруари 2016 година

Покана за семинар

Апликација за учество

Содржина

Семинар "SME Financing: from Business Plan to External Funding"

Луксембург, 07 март - 11 март 2016 година

Покана за семинар

Финансиски услови

Апликација за учество

Содржина

Семинар "CAMFIN-CMI: Capital Markets Crisis Management Initiatives"

Луксембург, 22 февруари - 25 февруари 2016 година

Покана за семинар

Апликација за учество

Содржина

Финансиски услови

Програма на семинарот

Семинар "Prevention of Money Laundering & Terrorism Financing - Foundation Level "

Луксембург, 15 февруари - 19 февруари 2016 година

Покана за семинар

Апликација за учество

Финансиски услови

Програма на семинарот

Семинар "Retail Banking"

Скопје, 30 ноември - 02 декември 2015 година

Покана за семинар

Апликација за учество

Содржина

Семинар "ACI Dealing Certificate Preparation Course"

Луксембург, 25 јануари - 05 февруари 2016 година

Покана за семинар

Апликација за учество

Содржина

Финансиски услови

Програма на семинарот

Семинар "SIMFI: Strategy, Performace and Risk Management in Microfinance"

Луксембург, 23-26 ноември 2015 година

Покана за семинар

Семинар "Towards Basel III"

Скопје, 30 септември - 02 октомври 2015 година

Покана за семинар

Апликација за учество

Содржина

Семинар "ACI Diploma"

Луксембург, 06-13 ноември 2015 година

Покана за семинар

Апликација за учество

Содржина

Финансиски услови

Семинар "Preparing to the Financial Risk Manager FRM Certification Part I of GARP"

Луксембург, 10-17 октомври 2015 година

Покана за семинар

Апликација за учество

Содржина

Финансиски услови

Семинар "Prevention of Money Laundering - Level II & Preparation Course to the “Certified AML Specialist - CAMS” Certification"

Луксембург, 12-19 октомври 2015 година

Покана за семинар

Апликација за учество

Апликација за испитот CAMS

Програма

Финансиски услови

Семинар "Compliance: Certification Programme"

Луксембург, 14-23 септември 2015 година

Покана за семинар

Апликација за учество

Програма

Семинар "SME: From Business Plan to Bank Financing"

Скопје, 24-26 јуни 2015 година

Покана за семинар

Апликација

Содржина

Семинар "CAMFIN - Capital Markets and Financial Instruments Certificate"

Луксембург, 01-08 јуни 2015 година

Покана за семинар

Апликација за учество

Програма

Семинар “Your People are the Heart of Your Business – Line Managers & HR, a Business Partnership”

Луксембург, 31 мај - 05 јуни 2015 година

Покана за семинар

Апликација за учество

Програма

Семинар "How to Shape the New Future of Your Bank? - Executive Programme: A Strategic Management Review"

Луксембург, 08-12 јуни 2015 година

Покана за семинар

Содржина на семинарот

Програма на семинарот

Финансиски услови

Апликација за учество

Семинар "Certified Private Banker: Foundation Level"

Луксембург, 04-12 мај 2015 година

Покана за семинар

Апликација за учество

Содржина

Семинар "Prevention of Money Laundering & Terrorism Financing - Foundation Level"

Луксембург, 20-24 април 2015 година

Покана за семинар

Апликација за учество

Содржина

Семинар "SME Financing: From Business Plan to Credit Assessment and Management"

Луксембург 09-13 март 2015