Контакт

Министерство за финансии

 Даме Груев  бр.12
1000 Скопје,
Република Северна Македонија
Тел: +389 2 3255-300
Факс: + 389 2 3255-721
finance@finance.gov.mk

Клучните контакти од поодделните сектори на Министерството за финансии може да ги најдете тука.

View Larger Map