Announcements

Tuining projekt për planifikim dhe realizim të bunxhetit punëson dy asistent
26.12.2019

Më shumë hollësi për dy postet do të gjeni në linqet më poshtë. Afati i fundit për aplikim: 13 janarë 2020

https://eeas.europa.eu/delegations/republic-north-macedonia/72605/node/72605_sq

Конкурс за ученици од основното и средното образование по повод Светскиот ден на штедењето ‒ 31 октомври и Денот на осигурувањето ‒ 1 ноември
07.10.2019

Врз основа на Одлуката за објавување конкурс за ученици од основното и средното образование по повод Светскиот ден на штедењето ‒ 31 октомври и Денот на осигурувањето – 1 ноември и одобрување средства O. бр. 02-30505/1 од 3.10.2019 година, Народната банка на Република Северна Македонија, Министерството за финансии на Република Северна Македонија и Агенцијата за супервизија на осигурување објавуваат